Az adventi miserend változásai

- adventi szombat estéken 1/2 6-tól zsolozsma, majd 6 órától vasárnapra érvényes előesti szentmise.
- advent hétköznapjain minden nap roráte szentmise van reggel 6 órakor, gyóntatással,
- kedden és csütörtökön esti szentmise is van,
Imádság az Irgalmasság Szentévére

Urunk, Jézus Krisztus, aki megtanítottál minket, hogy irgalmasak legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az őt is látja; mutasd meg nekünk arcodat és mi üdvözülünk.
Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátáson és az irgalmasságon keresztül mutatja meg: add, hogy az Egyház a világban a te látható arcod legyen, az ő Uráé, aki dicsőségesen feltámadt.
Küldd el Lelkedet és szentelj meg mindnyájunkat általa, hogy az Irgalmasság Jubileuma az Úr kegyelmi éve legyen, és egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat. Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt tőled, aki élsz és uralkodol, az Atyával és a Szentlélekkel örökkön örökké. Ámen.
Jubileumi búcsú elnyerésének feltételei

Az Irgalmasság éve alkalom mindannyiunk számára az őszinte bűnbánatra, a megtérésre, és Isten irgalmas szeretetének közvetítésére a ránk bízottak felé!
A jubileumi búcsú elnyerésének feltételei:
1. Mindazok a hívek, akik megtérésük vágyának jeleként elzarándokolnak a szentévi kapukhoz, melyeket a székesegyházakban vagy a megyéspüspök által meghatározott más templomokban nyitnak meg, illetve akik a négy nagy római bazilika valamelyikébe zarándokolnak, szentgyónásukat elvégezték és szentmisén vesznek részt, továbbá elmondják a Hiszekegyet és imádkoznak a pápáért és a pápa szándékára;
2. Akik idősek, betegek és többnyire nem tudják elhagyni a lakásukat, elnyerik a teljes búcsút, ha megáldoznak, vagy ha a tömegtájékoztatási eszközök révén kapcsolódnak be a szentmisébe és a közös imádságba;
3. Akik börtönben vannak, még ha megérdemelten is, elnyerhetik a búcsút a börtön kápolnájában, ha van ilyen, vagy valahányszor átlépik a saját börtöncellájuk kapuját és imádságban a Mennyei Atyához fordulnak, mert Isten irgalma átalakíthatja szívüket.
Szentévi kapuk megnyitása főegyházmegyénkben

Főegyházmegyénkben december 13-án, vasárnap három helyszínen kerül sor a szentévi kapu ünnepélyes megnyitására. Erdő Péter bíboros úr a budapesti Szent István-bazilikában 10 órakor kezdődő szentmisében, Snell György püspök úr az Esztergomi Főszékesegyházban a 10 óra 30 perckor kezdődő szentmisében, Cserháti Ferenc püspök úr a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilikában a 10 óra 30 perckor kezdődő szentmisében nyitja meg a szentévi kaput.
Az Irgalmasság Rendkívüli Jubileuma
a pápai bulla átadása

Április 11-én, szombaton a vatikáni bazilikában délután fél 6-kor Ferenc pápa vezette Húsvét második vasárnapjának első vesperását, abból az alkalomból, hogy felolvassa és átadja az Irgalmasság Rendkívüli Jubileumát meghirdető Bullát.
A jubileum 2015. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a II. Vatikáni Egyetemes Zsinat lezárásának 50. évfordulóján kezdődik.
A lezárásra 2016. november 20-án, vasárnap, Krisztus Király ünnepén kerül sor.


Forrás: Vatikáni Rádió