Kedves Testvérek
Bíboros úr rendelkezése alapján holnaptól (május 18-tól), hétfőtől a szokásos rendben (hétfőn, szerdán, pénteken reggel hétkor; kedden, csütörtökön, szombaton este 6-kor; vasárnap reggel ½ 8-kor és délelőtt 10-kor, és este 6 órakor) nyilvánosak lesznek a szentmisék templomunkban.
A felsőbb hatóságok kérése alapján a padokban legalább másfél méterre üljünk egymástól (egy háztartásban élőkre nem vonatkozik), valamint viseljünk orrot és szájat eltakaró maszkot/kendőt.
A vasárnapi szentmisén használjuk ki jobban a reggeli ½ 8 órás és az esti 6 órás lehetőséget is (ez elsősorban nem a családokra vonatkozik, mert számukra továbbra is inkább a 10 órás szentmise javallott)
Már várom ismét a találkozást Veletek!!!
Aki nem tud, vagy még nem szeretne a templomba jönni, azok számára továbbra is fennmarad a szentmise kötelezettség alóli felmentés. Ez esetben otthoni imádsággal szenteljük meg a vasárnapot.
Jövő vasárnap (május 24.) ismét közvetítjük a 10 órás szentmisét a facebookon (https://www.facebook.com/szentcsalad/)
A héten még mindennap reggeltől estig (8-18 között) nyitva lesz a templom és biztosított a Szentségimádási lehetőség.
Hosszú távon (május 29-től) péntekenként lesz templomunkban szentségimádás, ehhez kérlek Benneteket, amennyiben péntekenként hosszú távon szívesen vállaltok hetenként (második jelentkező esetén csak kéthetenként) egy órás elkötelezettséget, akkor iratkozzatok fel a hátsó asztalra kitett lapon, vagy írjatok egy válasz emailt: drudvardytamas@gmail.com címre, megjelölve az egy órás időintervallumot.
Köszönöm mindenkinek eddigi helytállását otthon/templomban/családja körében/egyéb fel nem sorolt helyen módon
Szeretettel
Tamás atyaNapi evangélium - 2020.06.05.

Szent Márk evangéliuma 12,35-37
Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel:
„Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által: Így szól az Úr az én Uramhoz:
»Jobbom felől foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet.«
Ha tehát maga Dávid a Messiást Urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia?”
A nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten lesz.
Időpontja: 2020. szeptember 13-20. között.
Jelmondata: Minden forrásom belőled fakad. (Zsolt 87,7)

Mi a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus?
Világméretű ünnepségsorozat az Eucharisztia megismerésének és tiszteletének elmélyítésére. Katolikus keresztények tanúságtétele Isten szeretetéről a világ felé.

Szír költő ima-verse

Szerető Anyánk, Szűz Mária,
Az egek gyönyörű, tiszta hangja.
Légy az elesettekkel, légy számukra segítő kéz és reménység.
Légy a gyengékkel, légy számukra ölelő kar és menedék.
Légy a betegekkel, légy nekik balzsam és gyógyulás.
Légy az éhezőkkel, légy számukra kenyér és víz.
Szerető Anyánk, Szűz Mária,
Ki hatalmas, kegyes és bőkezű vagy.
Légy a kitaszítottakkal, légy számukra az otthon és a haza.
Légy a menekültekkel, légy nekik fény és útmutatás.
Légy a keleten élő testvéreinkkel, légy nekik védőbástya,
légy számukra a túlélés.
Szerető Anyánk, Szűz Mária,
Hozzád fordulunk,
Aki megszánsz, meghallgatsz, válaszolsz könyörgésünkre.