Ideiglenes intézkedések a járvány miatt

1. A Covid 19 világjárvány harmadik időszakának terjedése miatt, bíboros úr rendelete alapján, a holnapi naptól, hétfőtől (március 8. napjától) kezdődően nem lehet nyilvános liturgiát tartani, tehát a szentmisék nem lesznek nyilvánosak.
2. Templomunkat a következő 2-3 hétben szeretnénk nyitva tartani, ezért hétfőtől-péntekig reggel 8-tól este 6-ig szentségimádást tervezünk. Kérjük, minél többen iratkozzatok fel a kitett lapon a templomi jelenlétre, hogy az istenházát ne kelljen bezárni. Péntekenként délután 5-6 között a gitáros csoport dicsőítéssel áldja az Urat.
3. Vasárnap délelőttönként a karanténidőszakban is biztosítunk szentgyónási lehetőséget, a 10 órás szentmisét pedig a templom facebook oldalán fogjuk közvetíteni: https://hu-hu.facebook.com/szentcsalad
4. A karanténidőszakban a plébániai irodában csak keddenként lesz személyes ügyintézési lehetőség, amennyiben tudunk, az email, illetve telefon használatával éljünk.
Napi evangélium - 2021.03.08.

Szent Lukács evangéliuma 4,24-30
A názáreti zsinagógában Jézus így beszélt a néphez: „Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész Földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán.”
Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték Jézust a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten lesz.
Időpontja: 2021. szeptember 5-12. között.
Jelmondata: Minden forrásom belőled fakad. (Zsolt 87,7)

Mi a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus?
Világméretű ünnepségsorozat az Eucharisztia megismerésének és tiszteletének elmélyítésére. Katolikus keresztények tanúságtétele Isten szeretetéről a világ felé.

Szír költő ima-verse

Szerető Anyánk, Szűz Mária,
Az egek gyönyörű, tiszta hangja.
Légy az elesettekkel, légy számukra segítő kéz és reménység.
Légy a gyengékkel, légy számukra ölelő kar és menedék.
Légy a betegekkel, légy nekik balzsam és gyógyulás.
Légy az éhezőkkel, légy számukra kenyér és víz.
Szerető Anyánk, Szűz Mária,
Ki hatalmas, kegyes és bőkezű vagy.
Légy a kitaszítottakkal, légy számukra az otthon és a haza.
Légy a menekültekkel, légy nekik fény és útmutatás.
Légy a keleten élő testvéreinkkel, légy nekik védőbástya,
légy számukra a túlélés.
Szerető Anyánk, Szűz Mária,
Hozzád fordulunk,
Aki megszánsz, meghallgatsz, válaszolsz könyörgésünkre.