Hirdetések

Nagyböjt I. vasárnapja, 2024. február 18.

1. Szeretettel hívunk mindenkit plébániánk idei nagyböjti triduumára, amelyet a „Válaszd az életet!” (Vö. MTörv 30,19) mottóval szervezünk:

a február 29-én 18 órakor kezdődő szentmisén
Schmotzer Kristóf
papszentelés előtt álló diakónus atya

a március 1-jén 18 órakor kezdődő szentmisén
dr. Monostori László
esperes, plébános atya
(Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánia)


a március 2-án 18 órakor kezdődő szentmisén
Horváth Zoltán István
protonotárius, kanonok, esperes, plébános atya
(Budapest-Terézvárosi Szent Teréz Plébánia)

szolgálatával. A pénteki szentmise alatt gyónásra is lesz lehetőség.

2. Előre hirdetjük, hogy március 23-án délelőtt nagyböjti lelkinapot tartunk „FESZÜLETNAP” elnevezéssel a templomban és a hittantermekben minden korosztály számára. További tudnivalókat márciusban fogunk közzé tenni.

3. Nagyböjt péntekjein 18 órától keresztúti ájtatosságot imádkozunk a templomban. Kivétel március 1-jén: ekkor 17:15-kor, illetve március 8-án, amikor az Epreskertben tartjuk a keresztutat 18 órától.

4. Ház- és lakásszentelésre a sekrestyében lehet jelentkezni a szentmisék után vagy a honlapunkon olvasható módon. Alapvetően csütörtök estétől vasárnap estig lehet időpontot egyeztetni. Várhatóan több hónapig is el fognak húzódni a látogatások, ezért türelmet kérünk. Márciustól még vannak szabad időpontok.

5. Március 3-ától minden vasárnap 9:15-től ministráns foglalkozásra hívjuk a ministrálásra nyitott fiúkat és férfiakat (apákat, nagyapákat), akár részt vettek már templomunkban a liturgikus szolgálatban, akár nem. Alsó korhatár: betöltött 5. életév. Szeretnénk, hogy az Eucharisztia ünneplésekor több generáció is megjelenjen az oltár körül.

6. Továbbra is folytatjuk a békéért a közös rózsafüzér imádságot szombaton és vasárnap 17:15-18:00-ig. A tizedek vezetésére még lehet jelentkezni. Előre is köszönjük ezt a közösségért végzett szolgálatot.

7. A közösségünk fejlesztésére szánt adományokat a miséken perselyezéskor ill. a Budapest-Terézvárosi Szent Család Plébánia számláján gyűjtjük köszönettel (10700079-47935608-51100005; közl: „Adomány”). Még hálásabbak vagyunk felajánlott imádságokért!

8. Előre hirdetjük, hogy jövő hét vasárnap a szentmiséken a katolikus iskolák javára lesz országos gyűjtés.

9. Az eheti közös plébániai imaszándék:

Plébániaközösségünk tizenéveseinek emberi és hitbeli fejlődése

10. A hét jeles napjai:
csütörtökön Szent Péter apostol székfoglalásának,
szombaton Szent Mátyás apostolnak az ünnepe lesz.