Hírdetések

Évközi 25. vasárnap, 2023. szeptember 24.
Elvándorlók és menekültek világnapja


1.             Szeptemberben a következő plébániai csoportfoglalkozások indulnak el.

          Az óvodásoknak                      hétfőn 16:45-17:30 FHT (TG)
          Az alsósoknak                         hétfőn 17:30-18:15 FHT (TG)
          A felsősöknek                          hétfőn 18:15-19:00 FHT (TG)
          Lányoknak szkóla                    vasárnap 9:30-10:00 T (TE)
          40-60 éveseknek                      hétfőn 19:00-20:30 FHT (TG, BÁ)
          Exodus-férfiaknak                   hétfőn 20:45-21:00 T (BÁ)
          Felnőtt katekumenátus           kedden 19:00-20:45 2 hetente T (BÁ)
          Beszélgetés a nevelésről         kedden 19:30-21:00 2 hetente K (TG)
          Kórustagoknak                       kedden 19:00-20:30 AHT (NB)
          60 éven felülieknek                kedden 20:00-21:30 2 hetente K (TG)
          30 hetes lelkigyakorlat          szerdán 17:30-19:00 K (KK)
          Elsőáldozóknak (gy+sz)        vasárnap 8:45-9:55 FHT/T (TG/BÁ)

          (FHT=felső hittanterem; AHT=alsó hittanterem; K=könyvtár; T=torony/templom; gy+sz=gyermek és szülő(k); TG=Tóth Gabi;
            TE=Tóth Erzsi; NB=Németh Béla; KK= Keresztfalvi Lászlóné Kati; BÁ=Babos Áron atya)

A fenti foglalkozásokról bővebben a vezetőik tudnak felvilágosítást adni (iroda@szent-csalad.hu).

2.             18 éven felüli férfiak számára EXODUS 90 programot indítunk szeptember 25-én karácsonyi kifutással. Tájékozódni a honlapon lehet. Még vasárnap 21 óráig lehet jelentkezni.

3.             Elsőáldozási felkészítést hirdetünk a 3-5. osztályos gyermekek és szüleik részére. Az elsőáldozásra november 26-án a 10 órai szentmise keretében kerül majd sor. Még lehet jelentkezni a plébánia címén (iroda@szent-csalad.hu). A hét alkalmas felkészítés szeptember 24-én elindul 8:45-kor a templomban.

4.             Felnőtt katekumen csoportot indítunk kéthetente kedden este mindazok számára, akik szeretnének megkeresztelkedni. Azok jelentkezését is szeretettel várjuk, akik még nem részesültek valamelyik beavató szentségben (nem elsőáldoztak, nem bérmálkoztak). A szentségeket 2025 tavaszán fogjuk kiszolgáltatni. Jelentkezni az iroda@szent-csalad.hu címen lehet október közepéig.

5.             A Pesti-Belső Espereskerület plébániáinak összefogá-sával indított bérmálkozásra felkészítő kurzusokra még a napokban lehet jelentkezni.

A középiskolásoknak (14 éven felül ált. iskolásoknak is) havonta egy szombat délutáni foglalkozást tartunk a Szent István Bazilikában Babos Áron atya koordinálásával. A jelentkezésről és a 10 időpontról a kihelyezett plakáton lehet tájékozódni.

A főiskolai és egyetemi hallgatóknak kéthetente hétfőn este lesznek az alkalmak a Terézvárosi Avilai Szent Teréz Plébánián Farkas Ferenc atya vezetésével. A jelentkezésről és az első összejövetelről a kihelyezett plakáton lehet tájékozódni.

6.             Továbbra is lehetőség van lelki beszélgetésre mindazok számára, akik akár nehéz élethelyzetük miatt, akár az istenkapcsolatuk elmélyítése céljából erre igényt tartanak. Szeretettel várja az érdeklődőket Tóth Gabi keddi napokon a könyvtárszobába délután 4 és fél 6 között, vagy egyénileg egyeztetett időpontban.

7.             Az új misekönyv hivatalos bevezetésével a szent-miséken a megszokotthoz képest az alábbiakban meghatározott módon vegyünk részt a liturgián:

„Az összes résztvevő azonos testtartása annak az egységnek jele, ami a szent Liturgia végzésére összejött keresztény közösség tagjai között van: szépen kifejezi, és egyben növeli is a jelenlevők azonos meggyőződését és érzelmeit.

A hívek állnak a Bevezető ének elejétől, illetve a pap oltárhoz vonulásától egészen a Könyörgés (collecta) végéig, az Alleluja éneklésekor evangélium előtt; az Evangélium meghirdetésekor, továbbá a Hitvallás és az Egyetemes könyörgések alatt; továbbá a Felajánló könyörgés előtti Imádkozzatok, testvéreim felszólítástól a szentmise végéig, kivéve az alábbiakat. A hívek ülnek az Evangélium előtti olvasmányok és a Válaszos zsoltár idején, a homília alatt, valamint felajánláskor, amíg az áldozati adományok előkészítése tart, és tetszés szerint, amikor áldozás után szent csendet tartanak. Térdelnek átváltoztatás alatt, hacsak egészségügyi ok, a szűk hely, a jelenlevők sokasága vagy más észszerű ok ezt nem akadályozza. Azok pedig, akik nem térdelnek le az átváltoztatáskor, mély meghajlást végezzenek akkor, amikor a pap az átváltoztatás után térdet hajt. A Püspöki Konferencia feladata a mise rendjében leírt gesztusok és testtartási módok alkalmazása az egyes népek szokásaihoz és észszerű hagyományaihoz, figyelembe véve az egyházjog előírásait. Ügyelni kell azonban arra, hogy ezek összhangban legyenek az ünneplés különféle részeinek értelmével és jellegével. Ahol az a szokás, hogy a nép a Szent vagy (Sanctus) befejezésétől térdel az Eucharisztikus ima befejezéséig és az áldozás előtt, amikor a pap az Íme, az Isten Báránya szavakat mondja, azt dicséretesen tartsák meg." (Misekönyv Általános Rendelkezései 42-43.)

8.             Meghatározatlan időre minden alkalommal a szentmise záróéneke után a békéért közösen elimádkozzuk az Úrral való egység imáját (Szeretetláng Lelki Napló). Az imádságot a kihelyezett (és el is vihető) kis kártyákon olvashatjuk.

9.             Szent Ignác 30 hetes lelkigyakorlatának csoportos elvégzésére van lehetőség szerdánként 17:30-19:00-ig Keresztfalvi Lászlóné Kati vezetésével. Első találkozás október 11-én a könyvtárban.

10.     Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe Ferenc pápának az elvándorlók és menekültek világnapjára írt üzenetét, amelyet a faliújságra kifüggesztve lehet megtalálni.

 
11.     Előre hirdetjük, hogy október 3-án, kedden az esti 6 órai szentmise helyett reggel 7-kor lesz szentmise. Másnap, szerdán reggel a reggeli szentmise helyett igeliturgiát tartunk.

12.     Az októberi rózsafüzért közösen fogjuk imádkozni hétfőn, szerdán, pénteken 7:30-8:15-ig, kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap 17:15-18:00-ig. A rózsafüzér alatt igény vagy a gyóntatási rend szerint lehetőség lesz szentgyónást végezni. A rózsafüzér tizedjeinek vezetésére az iroda@szent-csalad.hu címen vagy misék után a sekrestyében lehet jelentkezni. Előre is köszönjük ezt a közösségért végzett szolgálatot.

13.    A hét jeles napjai:

szerdán Páli Szent Vince áldozópap, pénteken Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyal ünnepe, szombaton Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító emléknapja lesz.