Plébános:
Udvardy Tamás dr.

dr. Udvardy Tamás

Diakónus:
Lindmayer Ferenc
Lindmayer Ferenc

Kórházi lelkipásztori szolgálat
az Állami Egészségügyi Központ 2. telephelyén
MÁV-kórház
Szentmise minden 2. vasárnap 14.30-kor a G épület 2. emeleti előadó teremében.
Beteglátogatóink járják a kórházat és hívják a betegeket a szentmisére,
megkeresik a fekvő betegeket, hogy lelkipásztori ellátasban részesülhessenek.
Sürgős esetben jelentkezés 312-3870-es plébániai iroda telefon számán, illetve
éjjel-nappal hívható a budapesti katolikus sürgősségi betegellátás telefonszáma: 213-9620.
Beteg van köztetek?
Hívassa el az Egyház szolgálattevőit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében! (Jak 5,14)

Beteglátogatások
Hagyományosan megyünk az "elsőpéntekes betegekhez". Kik is ezek? Plébániánk azon hívei, akik korábban ide jártak, de betegségük, vagy idős koruk miatt már nem tudnak eljönni szentmisére.
Őket havonta, általában elsőpénteken felkeressük otthonukban, együtt imádkozunk velük és megáldoztatjuk őket, illetve rendszeresen elvégezhetik szentgyónásukat, értesülnek a plébánia életének híreiről, kicsit beszélgetünk. Két idősotthon is van a plébánia területén (a Rózsa utcai fővárosi otthon és a Lendvai utcában a színészotthon), ahol szintén havonta látogatjuk testvéreinket, sőt a Rózsa utcában szentmisét is tartunk.
Szomszédságunkban, ismerőseink között, ha van olyan, aki már nem tud misére járni, szóljunk bátran, hogy hozzájuk is eljuthasson Jézus a szentségekben, hogy "belőle testi és lelki erőt kapjanak".

A Budapest VI. kerületi Szent Család Plébánia hírlevele:

Tagja lehet minden hívünk és minden más érdeklődő. Nem fórum, tehát csak hírek érkeznek rajta a templom, a plébánia közösségei életéről, programjairól.
Feliratkozás és adatmódosítás itt

Plébániánk területe és templomunk megközelíthetősége