Bp. VI. ker. Szent Család Templom Felújítását és Katolikus Hitoktatást Támogató Alapítvány

Székhely: 1062 Budapest Bajza u. 56.
Adószám: 18061488-1-42
Bankszámlaszám: OTP 11706016-20761408

2017. év


Az Alapítvány beszámolója
Közhasznúsági melléklet
Egyszerűsített beszámoló

2016. év


Az Alapítvány beszámolója
Kiegészítő melléklet

2015. év


Az Alapítvány beszámolója
Kiegészítő melléklet
1% felajánlás felhasználása

2014. év


Az Alapítvány beszámolója
Kiegészítő melléklet

2013. év


Az Alapítvány beszámolója
Kiegészítő melléklet

2012. év


Az Alapítvány mérlege
Közhasznúsági melléklet
Kiegészítő melléklet

2011. év


Az Alapítvány mérlege
Eredménykimutatása
Közhasznúsági melléklet

A Budapest-VI. Szent Család Templom Felújítását és a Katolikus Hitoktatást Támogató Alapítványt 1993-ban alapította akkori plébánosunk, Gyulai Oszkár atya. Alapítványunk célja a templom felújításának és fenntartásának, valamint a katolikus hitoktatásnak a támogatása.
1999-től 2014-ig közhasznú szervezetként működtünk, majd 2014-ben, jogszabályi változások következtében, közhasznú jogállásunk megszűnt.
Alapítványunk hatékonyan támogatta a templom 1999-2000. években elvégzett teljeskörű felújítását, és azóta is folyamatosan támogatjuk a templom felújítási és korszerűsítési munkáit, valamint a templomi hitoktatás feltételeinek fejlesztését.

Az utóbbi években, többek között, az Alapítvány támogatásával valósultak meg:

  • 2011-ben a templom telefon alközpont korszerűsítéséhezés a padfűtések fejlesztéséhez összesen 920.000; - Ft-tal járultunk hozzá;
  • 2012-ben a híveink komfortérzetét javító padfűtés teljes kiépítését 1.270.000; - Ft-al segítettük;
  • 2013-ban a templom tetőszerkezetének és egyéb rendszereinek karbantartásához 200.000;- Ft-tal járultunk hozzá;
  • 2014-ben a szentély mennyezetén lévő beázás javításának költségeit 620.000;- Ft-tal támogattuk;
  • 2015-ben a templom hangosítási rendszerének modernizálását, valamint a világítás korszerűsítését 780.000;- Ft támogatással tudtuk segíteni.

  • Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával és külön adományaikkal támogatták illetve a jövőben is támogatni fogják céljainkat!