Tóth József

*1930. nov. 16. +2001. jún. 8.
Székesfehérváron született.
Esztergomban szentelték pappá 1963. június 16-án.
Ezután VI. évét tölti a Hittudományi Akadémián. Kisegítő, káplán Nagylócon 1964-ben, és még ebben az évben káplán Endrefalván.
1965 július 16 - 1972 május 31.-ig káplán a Szent Család plébánián.
1972-ben plébános helyettes Piliscséven, ahol 1973-ban plébános.
1976-ban a Dorogi Espereskerület espereshelyettese, 1981-ben az esztergomi érseki palota gondnoka. 1981-ben az esztergomi főszékesegyházi káptalan tb. kanonokja. A Főegyházmegyei Nyugdíjintéző Bizottság referense, a Főegyházmegyei Gazdasági Tanács tagja. 1982-től plébános a Budapest-Angyalföld-Szent László plébánián. 1990-ben főpásztora engedélyével átmegy Budajenőre plábániájára, ahol 2001-ig plébános. 1993-ban inkardinálódik a Székesfehérvári Egyház megyébe.
2001. június 8-án Budapesten halt meg. Piliscséven temették.
Forrás:
Beke Margit: Az esztergomi (esztergom-budapesti) főegyházmegye papsága 1892-2006. Szent István Társulat, Budapest.
Porpáczy Károly dr.: Szondi utcai Szent Család Egyházközség története. Budapest, 1983. Kézirat.